Dự thảo đầu tiên về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố  trong một hội thảo tham vấn ý kiến các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội diễn ra tại Hà Nội ngày 23/11.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước khó khăn như hiện nay, việc xác định và dự báo được các mốc phát triển và chỉ tiêu mang tính đột phá cho kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm tới là rất khó.

Theo Thứ trưởng, vấn đề quan trọng là cụ thể hóa được 2 giai đoạn  trong chiến lược phát triển 10 năm 2011-2020 khi mục tiêu tổng quát đến năm 2020 của Việt Nam là trở thành nước công nghiệp có trình độ phát triển trung bình.

Do vậy, việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hình các mục tiêu phát triển 5 năm tiếp theo.

Dự thảo được đưa ra lấy ý kiến lần này gồm 111 trang báo cáo chính và gần 60 trang phụ lục với 2 nội dung chính là kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Theo đánh giá tổng quát của dự thảo, thành tựu chủ yếu đạt được trong giai đoạn 5 năm 2006-2010 là kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến bình quân 5 năm đạt khoảng 6,9%, GDP theo đầu người dự tính đến 2010 sẽ vượt mục tiêu đề ra với mức dự kiến đạt 1.200 USD/đầu người, đưa Việt Nam ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp.

Sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển; các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm và có nhiều tiến bộ; cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến tích cực; trật tự xã hội được bảo đảm, hợp kinh tế ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, những mặt tồn tại hạn chế trong giai đoạn này là nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, các cân đối kinh tế không vững chắc, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa có cải thiện đáng kể, trình độ khoa học và công nghệ lạc hậu, công tác bảo vệ môi trường còn nhiêu bất cập.

Dự thảo đã đưa ra 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ những tồn tại thách thức, đặc biệt là trong thời gian nền kinh tế chịu tác động lớn của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 được xây dựng trên 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Về kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn này là GDP bình quân 5 năm tăng 7-8%/năm, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân 12%/năm, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân đạt 22-23,5% GDP, tỷ trọng đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 khoảng 40-41% GDP.

Về xã hội, chỉ tiêu chủ yếu tới 2015 là tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 55%, quy mô dân số là 93 triệu người, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 2%/năm, tỷ lệ thất nghiệp thành thị khoảng 4%.

Về môi trường, chỉ tiêu chủ yếu đặt ra tới năm 2015 là tăng tỷ lệ che phủ rừng lên 42,5%, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch hợp vệ sinh khoảng 96%, dân cư thành thị được cung cấp nước sạch khoảng 98%.

Theo một số ý kiến tại hội thảo, kế hoạch 5 năm cần đặt trong kế hoạch phát triển dài, 10 năm tới có 3 đột phá là hạ tầng đô thị, lao động nhân lực (nhất là lao động chất lượng cao) và cải cách thủ tục hành chính. Vì vậy, nội dung này cần được thể hiện hợp lý trong kế hoạch 5 năm.

Mảng cải cách hành chính cũng quan trọng để tạo môi trường kinh doanh, tháo dỡ rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp và chống tham nhũng. Hạ tầng cần tập trung vào một số lĩnh vực, một số điểm hiện nay vẫn còn dàn trải, đặc biệt là vấn đề cảng biển, sân bay.

Các đại biểu còn tập trung thảo luận về lĩnh vực sản xuất công-nông nghiệp, xuất khẩu, nhất là việc nâng giá trị gia tăng của ngành trong GDP, vấn đề tăng chỉ số hàm lượng công nghệ.

Nhiều đại biểu tán thành với việc đưa vào dự thảo ba đột phá nhưng cũng cho rằng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, dự thảo cần xem xét sản phẩm cốt lõi quyết định sự phát triển của nền kinh tế để có chính sách ưu tiên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 sẽ còn tiếp tục được đưa ra tham vấn cho đến khi hoàn thiện. Nội dung Kế hoạch này sẽ được đưa vào Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào tháng 1/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)