Theo chương trình, ngày 16/1, các đại biểu dự Đại hội XI của Đảng làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bên lề Đại hội, đại biểu đã chia sẻ những vấn đề quan tâm, nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu bầu chọn, tin tưởng Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm các đồng chí xứng đáng, tiêu biểu nhất để hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI có nhiệm vụ hết sức nặng nề. Một trong những vấn đề rất quan trọng phải giải quyết là tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước trong tình hình mới.

Đại biểu cho biết, về tiêu chuẩn và cơ cấu của Ban chấp hành Trung ương, đã tiến hành các bước chuẩn bị rất kỹ, từ Đại hội ở cơ sở. Đến bây giờ, nhân sự được Trung ương giới thiệu đã qua một quy trình làm việc kỹ.

Trong quá trình làm việc, Ban chấp hành Trung ương khóa X đã thể hiện trách nhiệm trong việc chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội. Qua đại hội đảng bộ tỉnh, sau đó là các phiên họp cán bộ chủ chốt các tỉnh cũng đã thể hiện trách nhiệm trong việc bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Như vậy, quá trình tiến hành dân chủ từ cơ sở.

Ban chấp hành Trung ương khóa X đã trình Đại hội danh sách các ứng cử viên, trong đó thể hiện rõ có 3 độ tuổi. Tỷ lệ các đồng chí được giới thiệu có trình độ ngoại ngữ, đào tạo cơ bản, tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc đại diện các dân tộc thiểu số đã được thể hiện rõ. Đây là một trong những nét mới trong danh sách ứng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên bày tỏ đông đảo nhân dân cả nước, cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng vào một Ban chấp hành Trung ương khóa mới mang tính chiến đấu. Các Ủy viên Trung ương Đảng phải nâng cao tính chiến đấu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, một khi đã đúng phải kiên quyết thực hiện, vấn đề là phải biết tổ chức, vận động thuyết phục nhân dân để nhận ra cái đúng, cùng thực hiện. Đấy là những vấn đề mà người dân kỳ vọng.

Về tiêu chí quan trọng nhất đối với Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng khó nêu ra một tiêu chí đơn thuần. Có thể nói, sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lời dạy của Bác Hồ đối với công tác cán bộ vẫn còn nguyên giá trị.

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng phải là người vừa “hồng”, vừa “chuyên.” “Hồng” ở đây có nghĩa là đảm bảo sự trung thành với lý tưởng của Đảng, là một tấm gương về đạo đức trong lối sống ở nơi công tác, nơi cư trú. “Chuyên” có nghĩa là nắm vững chuyên môn, biết lắng nghe, biết khơi dậy sự tổng hợp, sự đóng góp của đồng bào, đồng chí, cộng sự nơi công tác. Hai tiêu chí đó là quan trọng nhất. Đó là hai mặt của một vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho rằng lần này, Ban Chấp hành Trung ương khóa X chuẩn bị nhân sự rất kỹ lưỡng, chắc chắn. Các đại biểu dự Đại hội rất quan tâm tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Các đại biểu nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, bên cạnh đó cũng xem xét về cơ cấu để lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn nhưng cũng phải đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương… để Ban Chấp hành Trung ương có đủ số lượng, cơ cấu hoạt động hiệu quả, đủ sức lãnh đạo đất nước .

Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Hiển, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI do Đại hội quyết định phù hợp với điều kiện thực tế. Tiêu chuẩn nhân sự bầu vào Ban chấp hành Trung ương là những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình. Đánh giá đó được thể hiện trong hồ sơ của mỗi ứng cử viên và sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Các đồng chí ứng cử viên đại diện cho các ngành, lĩnh vực, khu vực do vậy cần có cơ cấu hợp lý, phải có đủ các độ tuổi, có độ tuổi trẻ để bổ sung cho những nhiệm kỳ sau. Cơ cấu các ngành, lĩnh vực phải được đảm bảo, quan tâm đến trí thức, đặc biệt là cán bộ nữ.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hiển bày tỏ tin tưởng, Đại hội sẽ bầu được đại biểu xứng đáng, tiêu biểu nhất tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đủ sức lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, trong đó tỷ lệ nữ phải nhiều hơn khóa X.

Đại biểu Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, là một tỉnh mới chia tách, để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới, Tỉnh ủy Hậu Giang tập trung xây dựng nguồn lực, đào tạo đội ngũ cán bộ thật vững mạnh. Đặc biệt, tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc, cán bộ nữ.

Về công tác nhân sự Đại hội, đại biểu Huỳnh Minh Chắc cho biết qua thảo luận, vấn đề các đại biểu quan tâm là tiêu chuẩn của người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Theo đại biểu, đối với mỗi Ủy viên Trung ương Đảng, tiêu chuẩn hàng đầu là sự trung thành với lý tưởng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với dân tộc.

Đại biểu cho rằng các tiêu chuẩn khác cũng rất quan trọng nhưng nếu không có tiêu chuẩn số 1 đó thì tất cả các tiêu chuẩn sau dù có nhưng chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu, lý tưởng, hoài bão của Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam đã đặt ra. Có tiêu chuẩn đó chúng ta mới thực hiện được tất cả các nhiệm vụ./.