Các chính đảng Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử hạ viện dự kiến vào ngày 16/12 tới. Vietnam Plus xin giới thiệu đôi nét về chế độ bầu cử hạ viện của Nhật Bản.

Trong số 480 ghế tại hạ viện, 300 ghế được bầu từ 300 khu vực bầu cử trực tiếp, tức là các ứng cử viên tranh một ghế duy nhất tại 1 khu vực bầu cử, 180 ghế còn lại được bầu từ 11 khu vực bầu cử theo tỷ lệ ủng hộ các chính đảng trên toàn quốc.

Mỗi cử tri sẽ bỏ 2 phiếu, một để lựa chọn ứng viên tại khu vực bầu cử trực tiếp và một để bầu cho chính đảng hoặc tổ chức chính trị ở khu vực bầu cử theo tỷ lệ.

Các đảng và tổ chức chính trị đệ trình trước danh sách các ứng cử viên của họ tại các khu vực bầu cử theo tỷ lệ và sẽ được phân bổ số ghế theo tỷ lệ phiếu mà họ giành được. Sau đó họ sẽ dành ghế cho các ứng cử viên theo thứ tự trong danh sách đã đệ trình.

Theo chế độ bầu cử hiện hành, một ứng cử viên tranh cử ở khu vực bầu cử trực tiếp cũng có thể đồng thời xuất hiện trong danh sách đại diện cho đảng của họ tại khu vực bầu cử theo tỷ lệ với điều kiện người đó thuộc một chính đảng có ít nhất 5 nghị sỹ hoặc đã giành được ít nhất 2% tổng số phiếu bầu hợp lệ trong cuộc bầu cử hạ viện lần trước. Chế độ bầu cử này tạo cơ hội thứ hai cho những ứng cử viên thất bại tại khu vực bầu cử trực tiếp.

Quốc hội Nhật Bản ngày 16/11 đã thông qua dự luật cải cách chế độ bầu cử, trong đó cắt giảm 5 ghế hạ viện theo hình thức bầu cử trực tiếp để điều chỉnh sự bất công bằng trong giá trị phiếu bầu. Tuy nhiên, do cần vài tháng chuẩn bị trước khi tiến hành bầu cử, nên luật này vẫn chưa thể áp dụng trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 16/12 tới./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)