Nhật Bản 'san phẳng' cánh đồng tulip 80.000 bông đang độ nở rộ

Năm nay, dịch COVID-19 hoành hành khiến Nhật Bản phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là phá bỏ cánh đồng trồng hơn 80.000 bông hoa tulip đang nở rực rỡ để hạn chế đông người tụ tập,
(Vietnam+)