Ngày 17/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xây dựng đặc khu chiến lược quốc gia với các ưu đãi về chế độ thuế, cải cách hành chính và nằm dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Shinzo Abe.

Với kế hoạch này, Chính phủ Nhật Bản xác định phương hướng tuyển dụng lao động ở đặc khu này theo hướng đơn giản hóa thủ tục và thuận lợi hơn như việc người lao động ngắn hạn làm việc sau 5 năm sẽ được dễ dàng chuyển sang hợp đồng lao không thời hạn.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến trong tháng 11 cũng sẽ thông qua các dự luật liên quan tới đặc khu chiến lược quốc gia này.

Đầu tháng 10, Nhóm làm việc về đặc khu chiến lược quốc gia (WG) của Chính phủ Nhật Bản đã đệ trình đề án về các biện pháp đặc biệt đối với đặc khu, trong đó bao gồm việc cho phép ký trước hợp đồng đối với người lao động ngắn hạn, các điều kiện tuyển dụng, thủ tục ký hợp đồng…

Tuy nhiên, nhiều nội dung trong đề án đã phải sửa đổi do vấp phải phản đối của Bộ Lao động Nhật Bản.

Các đảng đối lập và Liên đoàn lao động nước này cũng phê phán mạnh mẽ về “đặc khu tuyển dụng” này.

Theo đề án sửa đổi WG, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét việc gia hạn thời gian lao động cho nhóm đối tượng là những người có kỹ năng chuyên môn cao, đồng thời đệ trình quốc hội thông qua các dự luật liên quan trong kỳ họp vào năm 2014.

Đối với các quy chế tuyển dụng, chính phủ sẽ ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện và thành lập trung tâm hướng dẫn tuyển dụng ở các đặc khu.

Trong ngày 18/10, Thủ tướng Abe sẽ chủ trì cuộc họp với toàn thể Nội các về các cương lĩnh chính của đặc khu chiến lược quốc gia./.