Ngày 25/1, Hội đồng Chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong khoảng từ 0% đến 0,1%, và chương trình mua tài sản từ các tổ chức tài chính và công ty, để hỗ trợ vốn hoạt động cho các doanh nghiệp.

Hội đồng Chính sách BOJ cho biết, chính sách tiền tệ cực lỏng này sẽ được giữ nguyên cho đến khi có dấu hiệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng chủ chốt (không bao gồm các mặt hàng thực phẩm tươi sống) ổn định ở mức 2% hoặc thấp hơn.

BOJ nhận định, nền kinh tế Nhật Bản sẽ dần vượt qua tình trạng thiểu phát và quay trở lại quỹ đạo phục hồi từ từ.

Theo dự báo của BOJ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể giảm 0,3% trong tài khóa 2010, nhưng sẽ tăng nhẹ trong các năm tới.

Chỉ số giá tiêu dùng chủ chốt cũng được dự báo sẽ tăng 0,3% trong tài khóa 2011, so với mức dự báo 0,1% của tháng 10/2010. Tuy nhiên, BOJ vẫn giữ nguyên dự báo về tốc độ tăng CPI trong tài khóa 2012 là 0,6%.

Mặc dù vậy, Hội đồng Chính sách BOJ cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế của nước này. BOJ đã nâng mức dự báo về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2010 của nền kinh tế nước này từ 2,1% lên 3,3%, trong bối cảnh giá trị sản xuất và chi tiêu dùng cá nhân đang tăng nhờ các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ.

Do quan ngại ảnh hưởng của các biện pháp kích cầu của Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ giảm trong thời gian tới khi một số các biện pháp hết hạn, BOJ đã hạ thấp dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản trong các tài khóa 2011 và 2012.

Theo dự báo của BOJ, nền kinh tế Nhật Bản sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 1,6% và 2% trong hai tài khóa tới, thấp hơn so với các mức dự báo tương ứng là 1,8% và 2,1% trước đây.

Tuy nhiên, BOJ vẫn tỏ ra tương đối lạc quan về triển vọng kinh tế Nhật Bản khi khẳng định nền kinh tế nước này sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng từ từ, chủ yếu nhờ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường mới nổi và các nước sản xuất hàng hóa./.