Chiều 21/1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký "Công hàm trao đổi khoản tín dụng ưu đãi" về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam gần 60 tỷ yen (gần 310 triệu USD) vốn vay ODA thuộc đợt 1 tài khóa 2010 (bắt đầu từ ngày 1/4/2010) của Nhật Bản.

Tại lễ ký kết ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết việc Chính phủ Nhật Bản thực hiện cam kết vốn vay ODA trên đã bổ sung kịp thời cho các công trình phát triển hạ tầng đô thị, năng lượng quan trọng đang được thực hiện.

Bên cạnh đó sẽ góp phần vào quá trình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn trên đúng tiến độ.

Khoản tài trợ ưu đãi trên sẽ tập trung vào việc triển khai ba chương trình, dự án gồm xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 với gần 30 tỷ yen, xây dựng cầu Nhật Tân có vốn gần 25 tỷ yen và chương trình tín dụng giảm nghèo 9 với 3,5 tỷ yen.

Nội dung công hàm trao đổi khoản tín dụng ưu đãi quy định các điều kiện khung cho việc cung cấp và sử dụng khoản tín dụng ưu đãi gần 60 tỷ yen.

Trên cơ sở các điều khoản chung này, trong thời gian tới, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam và đại diện cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ ký ba hiệp định tín dụng cụ thể cho các chương trình, dự án trên./.