Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 12/5 ước tính tổng số tiền phụ cấp đời sống ở nước này sẽ lên tới 5,2 nghìn tỷ yên trong tài khóa 2025, tăng 40% so với mức 3,7 nghìn tỷ yen trong tài khóa 2012.

Trong bối cảnh chi phí phúc lợi - lấy mốc năm 2002 là 2,2 nghìn tỷ yen - đang có xu hướng tăng dần, số liệu dự báo nêu trên của Bộ Y tế Nhật Bản chắc chắn sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi về việc làm sao để người được nhận trợ cấp phải tự lực là chính và làm sao để kiểm tra các gian lận trong tiếp nhận phúc lợi xã hội.

Các chi phí phúc lợi hàng năm được cho là sẽ lên tới 4,1 nghìn tỷ yen trong năm 2015, 4,6 nghìn tỷ yen trong năm 2020 và 5,2 nghìn tỷ yen trong năm 2025. Các khoản chi phí này chiếm tới 0,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2012 và 0,9% của năm 2025.

Một nửa trong số khoản tiền này sẽ là các hóa đơn chăm sóc y tế và sẽ tăng tới 2,6 nghìn tỷ yen trong năm 2025 so với mức1,7 nghìn tỷ yen trong năm 2012.

Số lượng những người hưởng phúc lợi xã hội cũng tăng lên con số kỷ lục mới qua từng tháng kể từ tháng 7/2011, đạt mức 2.091.902 người vào tháng Một năm nay.

Trong khi đa phần những người nhận trợ cấp là người cao tuổi thì xuất hiện thêm một số lượng ngày càng đông những người đang trong độ tuổi lao động, mất việc làm do ảnh hưởng của cơn bão tài chính năm 2008./.