Quốc hội Nhật Bản ngày 16/11 đã thông qua các dự luật quan trọng về cải cách hệ thống bầu cử và phát hành trái phiếu chính phủ, dọn đường cho Thủ tướng Yoshihiko Noda giải tán hạ viện chiều cùng ngày.

Các dự luật trên, có hiệu lực sau khi được thông qua tại thượng viện, nhằm cải cách chế độ bầu cử hạ viện có 480 ghế, cải thiện tình trạng “khác biệt về phiếu bầu” giữa các khu vực bầu cử và cho phép chính phủ phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Theo luật cải cách chế độ bầu cử, số khu vực bầu cử trực tiếp sẽ được cắt bớt năm khu vực, xuống còn 295 khu vực nhằm giảm thiểu sự không bình đẳng về giá trị của một phiếu bầu. Tuy nhiên, việc cải cách chế độ bầu cử này sẽ chưa được thực hiện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 16/12.

[Nghị sĩ Nhật phản đối giải tán Hạ viện, dọa rời DPJ]

Việc cải cách hệ thống bầu cử trở nên cấp thiết sau khi Tòa án tối cao Nhật Bản ra phán quyết hồi tháng 3/2011 rằng tình trạng bất bình đẳng về giá trị của một phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2009 là “vi phạm hiến pháp” và yêu cầu quốc hội sửa đổi ngay lập tức.

Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền của Thủ tướng Noda cũng tìm cách giảm số ghế của khu vực bầu cử theo tỷ lệ từ 180 ghế xuống còn 140 ghế, một đề nghị gặp phải sự phản đối của các đảng nhỏ.

Luật phát hành công trái cho phép chính phủ Nhật Bản phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt tài chính trong bốn năm, từ tài khóa 2012, giúp chính phủ tránh được tình trạng cạn kiệt nguồn tài chính.

Thượng viện Nhật Bản cùng ngày cũng đã thông qua dư luật cắt giảm trợ cấp hưu trí công, cho phép áp dụng biện pháp cắt giảm 2,5% theo ba giai đoạn bắt đầu từ tháng 10/2013, đồng thời thông qua dự luật trợ cấp tối đa 5.000 yen/người/tháng cho những người về hưu có thu nhập thấp./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)