Phiên đấu giá Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, ngày 25/7. (Ảnh: HNX)

Ngày 25/7, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã chào bán 500.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, với mức giá khởi điểm 15.300 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư tham gia, khối lượng đăng ký mua 450.000 cổ phần, tương đương 90% khối lượng cổ phần chào bán.

[Điện lực TP. Hồ Chí Minh đưa 23 triệu cổ phiếu giao dịch trên UpCoM]

Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng đã bán 450.000 cổ phần (tương ứng 90% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho hai nhà đầu tư cá nhân, với giá đấu thành công bình quân là 15.300 đồng/cổ phần, bằng mức giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 6,8 tỷ đồng./.