Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hiện chỉ có 4 bộ và 13 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đưa ra con số này trong phiên họp Chính phủ tổ chức sáng 26/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá, trong năm 2015, mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 3 bậc (từ 93 lên 90/189) và có một số chỉ tiêu như thời gian nộp thuế, thời gian tiếp cận điện năng cải thiện vượt mức nhưng vẫn có một số chỉ tiêu "không cải thiện."

"Có những chỉ tiêu không đạt như giao dịch thương mại qua biên giới, thời gian thực hiện thủ tục phá sản, thời gian cấp phép xây dựng thậm chí còn tăng 52 ngày từ 114 ngày lên 166 ngày," Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Với những tháng đầu năm 2016, Bộ trưởng cũng thẳng thắn, việc thực hiện nghị quyết 19 "chưa nhiều thay đổi" so với cuối năm 2015.

Ông cho rằng, việc rà soát điều kiện, thủ tục kinh doanh hiện vẫn chưa được nhiều bộ quan tâm và một số bộ thậm chí còn chưa báo cáo.

Từ đó, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Nghị quyết 19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông, các bộ, ngành cần tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra sau thông quan với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt ngay việc ban hành những quy định về điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền, đơn giản hoá thủ tục cấp phép xây dựng.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết 19 của năm 2016-2017 và định hướng tới năm 2020./.