Các nhà khoa học của Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam mắc bệnh Graves (một loại bệnh rối loạn tuyến giáp) hơn là cựu chiến binh không phơi nhiễm chất độc này.

Bài viết đưa lên mạng www.buffalo.edu/news/ của Mỹ ngày 12/7 trích lời nhà khoa học Ajay Varanasi thuộc trường Đại học Buffalo nói rằng rối loạn miễn dịch trong những cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc da cam nhiều gấp ba lần so với những người không bị ảnh hưởng của chất độc này.

Ông Varanasi nói thêm rằng nhóm nghiên cứu của ông đã xem xét cả những chẩn đoán khác về tuyến giáp nhưng không tìm thấy sự khác biệt đặc biệt nào trong ung thư tuyến giáp và khối hạch.

Nhóm nghiên cứu của ông Varanasi đã tiến hành nghiên cứu trong nhóm các cựu chiến tại bang New York sinh từ năm 1925 đến năm 1953, đây là nhóm tuổi phải tham gia quân dội trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.

Họ tiến hành so sánh các chẩn đoán về bệnh ung thư tuyến giáp, khối hạch, bệnh cường năng tuyến giáp và bệnh Graves trong những cựu chiến binh tự xác định là bị phơi nhiễm bởi chất độc da cam (23.939 người) và trong những người không bị phơi nhiễm chất độc này (200.109 người).

Varanasi nói: "Phân tích các thông số về tuyến giáp, chúng tôi không thấy sự khác biệt nào trong sự phổ biến của khối u hạch tuyến giáp hoặc bệnh ung thư giữa những nhóm người bị phơi nhiễm và không bị phơi nhiễm chất độc da cam. Nhưng đối với bệnh Graves, số người bị bệnh này cao gấp ba lần trong nhóm bị phơi nhiễm chất độc da cam. Trong khi đó, cường năng tuyến giáp lại ít phổ biến hơn trong nhóm người bị phơi nhiễm."

Ông Varanasi khẳng định sau khi biết được ảnh hưởng của dioxin đối với hệ thống miễn dịch, nhóm nghiên cứu của ông sẽ tiến hành nghiên cứu sự phổ biến của bệnh Graves trong các cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam./.

Kim Yến/Washington (Vietnam+)