Dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đại biểu mang tới Đại hội nhiều ý kiến và đề xuất thiết thực từ thực tiễn công tác ở địa phương. Nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm, đặc biệt trong công tác dân vận, giáo dục đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ...

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận

Vui mừng là đại biểu chính thức của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, Rơ Lan Tuấn khẳng định dân vận và công tác dân vận của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đề xuất một số giải pháp thiết thực để guồng máy dân vận hoạt động có hiệu quả hơn, nhất là đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số như ở Gia Lai, đại biểu Rơ Lan Tuấn kiến nghị Trung ương cần quan tâm tăng cường thêm chỉ tiêu biên chế tổ chức, bộ máy cán bộ Ban Dân vận cấp tỉnh tối thiểu là 25 người; cấp huyện, thị xã, thành phố 5 người; cấp xã, bố trí 1 cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận khối xã, phường nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ đạt kết quả.

Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; có chế độ chính sách đặc thù, nhằm khuyến khích động viên đối với cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; tăng cường bố trí nguồn phí để hỗ trợ hệ thống Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xây dựng lực lượng nòng cốt. Cần tranh thủ các chức sắc tôn giáo tiến bộ, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để phục vụ công tác vận động quần chúng, tổ chức có kết quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở...

Nên tăng định mức chi cho ngành giáo dục


Dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đại biểu Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội phấn khởi cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó việc phổ cập chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi rất phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay nhằm chuẩn bị cho các em tự tin bước vào cấp học mới.

Năm học 2009-2010, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tích chung trong phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Toàn ngành có 2.455 trường và cơ sở giáo dục (tăng hơn 60 trường so với năm học trước), gần 1,4 triệu học sinh và gần 98.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 70,3% trong tổng số hơn 442.000 học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Đặc biệt trong năm học 2010-2011, 100% trẻ 5 tuổi ở Hà Nội được hưởng chương trình giáo dục mầm non.

Để bảo đảm các điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, đại biểu Nguyễn Hữu Độ bày tỏ mong muốn tại Đại hội này, Đảng tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa lĩnh vực giáo dục nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng. Nên tăng định mức chi cho giáo dục lên 25% ngân sách nhà nước (hiện nay là 20%); trong đó có phần dành để tăng lương cho giáo viên, bảo đảm các điều kiện để giáo viên yên tâm công tác bởi giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.

Làm theo Bác, Tây Nguyên sẽ vững mạnh

Mang đến Đại hội nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, mong muốn kinh tế xã hội khu vực Tây Nguyên luôn phát triển, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đại biểu Trần Đức Quận, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ, Lâm Đồng là một tỉnh cực nam Tây Nguyên - vùng đất từng có nhiều phức tạp về an ninh, chính trị. Kẻ xấu thuộc các thế lực thù địch luôn luôn “nhòm ngó” để gây bất ổn cho khu vực. Cả nước đã chung tay, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, đùm bọc, đã giữ vững, ổn định tình hình an ninh, chính trị trong xu thế phát triển kinh tế mạnh mẽ của toàn vùng.

Tuy nhiên, để phát huy và tăng cường những thành quả đã xác lập được, đại biểu Trần Đức Quận cho rằng, trong nhiệm kỳ tới và cả về lâu dài, Trung ương Đảng cần quán triệt thường xuyên, sâu sát hơn cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo đại biểu Trần Đức Quận, chỉ có noi gương Bác, làm theo Bác cả quan điểm và hành động cách mạng, hành vi sinh hoạt thì mỗi cán bộ, đảng viên mới thực sự trở thành biểu tượng, hình ảnh mẫu mực của nhân dân. Tất cả đảng viên noi gương Bác Hồ, làm theo Người thì Tây Nguyên sẽ vững mạnh hơn, giàu đẹp hơn, bình yên hơn.

Tây Nguyên giàu, mạnh và đảm bảo được an ninh, quốc phòng khi có hệ thống cơ sở chính trị vững chắc, có những người cán bộ liêm khiết, gương mẫu sẽ thúc đẩy người dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh và làm thất bại âm mưu phá hoại từ các thế lực thù địch và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn... Như vậy, sẽ góp phần đẩy nhanh lộ trình vươn lên giàu, đẹp, bình yên của Tổ quốc./.