Nhieu dia phuong to chuc hoi nghi hiep thuong bau cu Quoc hoi hinh anh 1 Đại biểu biểu quyết số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 17/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Bình Định là 8 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu do tỉnh giới thiệu. Hội nghị đã thống nhất số lượng đại biểu giới thiệu bầu đại biểu Quốc hội là 14 người.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị thống nhất giới thiệu 103 người để bầu 60 đại biểu.

Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hầu hết đại biểu tán thành về số lượng, cơ cấu mà Hội đồng bầu cử tỉnh thông qua. Một số ý kiến kiến nghị với Hội đồng bầu cử tỉnh rà soát về các tiêu chuẩn đại biểu là nữ, người dân tộc và trình độ năng lực của các đại biểu được giới thiệu.

Theo dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của tỉnh Phú Yên là 6 người; trong đó 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất các cơ quan, tổ chức, địa phương được giới thiệu 12 người đang cư trú và làm việc tại địa phương ra ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Phú Yên được bầu 50 đại biểu. Hội nghị thống nhất có 59 đơn vị, tổ chức, địa phương giới thiệu 117 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại Ninh Thuận, hội nghị biểu quyết, thống nhất số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 12 đại biểu (để bầu 6 đại biểu); số lượng đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 90 đại biểu (để bầu 50 đại biểu). Hội nghị cũng đã xác định cơ cấu thành phần, cơ cấu độ tuổi hợp lý, bảo đảm theo đúng tỷ lệ quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đơn vị tỉnh Bình Thuận được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV; trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3 và số đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương là 4. Trên cơ sở số đại biểu được phân bổ, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã thống nhất tổ chức 3 đơn vị bầu cử.

Hội nghị đã thảo luận thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bảo đảm số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tối thiểu là 13 người và tối đa là 15 người, trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu và địa phương giới thiệu 12 người.

Hội nghị cũng đã nghe Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 được bầu là 54 đại biểu. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất số lượng tối thiểu 92 người và tối đa 97 người.

Tuy nhiên, về cơ cấu, thành phần hội nghị đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh hợp lý hơn giữa các ngành, khối … đúng theo Luật định.

Tại Bình Dương, các đại biểu đã thống nhất ngoài 4 người do Trung ương giới thiệu, tỉnh sẽ giới thiệu 12 người để để bầu 9 đại biểu Quốc hội của tỉnh. Số đại biểu tỉnh giới thiệu gồm 4 đại biểu theo cơ cấu định hướng là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại biểu chuyên trách, đại biểu Công đoàn, đại biểu Công an và 8 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn là đại biểu các ngành khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, Mặt trận, Đoàn thanh niên, Liên hiệp Hội phụ nữ...Tuy nhiên có đại biểu đề nghị bổ sung thêm vào cơ cấu 1 đại biểu đại diện cho khối doanh nghiệp...

Tại Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hội nghị đã thống nhất biểu quyết số lượng danh sách đại biểu giới thiệu là 117 người để bầu 70 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; phân bổ đại biểu theo cơ cấu định hướng và có cơ cấu kết hợp trong đó đại biểu nữ chiếm 38,5%; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi chiếm 25,6%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 10,3%, đại biểu tôn giáo 1,7% (2 người); đại biểu tái cử 26-34 người (từ 41,2% đến 53%) và có 2 đại biểu tự ứng cử 1,7% (2 người)...

Trước đó ngày 16/2, 9 huyện, thị và thành phố của tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử và hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021./.
(TTXVN/Vietnam+)