Gần 200 đại biểu là các lãnh đạo, chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông trong và ngoài nước đã tham dự “Diễn đàn FutureGov Việt Nam 2012,” tổ chức ngày 9/5, tại Hà Nội.

Đây là lần thứ 3, Diễn đàn FutureGov được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng khẳng định rằng thông qua chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2015 xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp.

Hội thảo lần này là cơ hội để các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ các vấn đề liên quan, cung cấp nhiều thông tin bổ ích phục vụ phát triển Chính phủ điện tử có hiệu quả.

Đa số đại biểu cho rằng có rất nhiều yếu tố hình thành nên một mô hình Chính phủ điện tử, trong đó không thể không nhắc tới hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính nhằm công khai minh bạch hóa công tác quản lý hành chính của các cơ quan Nhà nước, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Dựa vào những phân tích về thực trạng cung cấp dịch vụ công hiện nay tại Việt Nam và kinh nghiệm triển khai Chính phủ điện tử từ các quốc gia đi trước, các đại biểu đi sâu phân tích, nhìn nhận các giải pháp để nâng cấp hạ tầng công nghệ hỗ trợ cho các chương trình cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho quốc gia, đưa ra mô hình quản lý hành chính hiệu quả, mô hình hợp tác công-tư trong triển khai dịch vụ công.

Một số giải pháp, công nghệ mới đã được các diễn giả giới thiệu tại diễn đàn lần này như bảo mật dữ liệu trong môi trường điện toán đám mây với giải pháp quản lý và bảo mật hệ thống lưu trữ dữ liệu; đám mây Chính phủ điện tử; nhóm họp các thành phố chính; tương lai của dịch vụ công trực tuyến.../.