Thành phố Đà Nẵng có hơn 70 chợ truyền thống. Hiện tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố đang bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hướng đến hoạt động buôn bán, kinh doanh của tiểu thương. Tuy nhiên, công tác quy hoạch và đầu tư tại các chợ vẫn chưa đồng bộ, chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp, sửa chữa tạm thời.

Chính quyền Đà Nẵng đang triển khai thực hiện kế hoạch về chợ văn minh, an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các đơn vị liên quan cũng chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng chợ văn minh thương mại và thực hiện các chính sách phát triển chợ truyền thống trên địa bàn./.

(Vnews)