Nhiều phụ huynh vẫn chưa có ý thức cho trẻ trên 6 tuổi đội mũ bảo hiểm

Mặc dù đã được quy định trong các văn bản pháp luật, song trên thực tế, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa có ý thức cho trẻ trên 6 tuổi đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Thành Đạt (TTXVN/Vietnam+)