Theo Tân Hoa xã, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Lertviroj Kowattana ngày 23/3 cho biết đại diện của nhiều quốc gia nước ngoài cũng như các tổ chức quốc tế đang giám sát cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tại Thái Lan.

Theo ủy viên Lertviroj Kowattana, một nhóm đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế, trong đó có đại diện của các đại sứ quán tại Bangkok như Australia, Bhutan, Campuchia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Timor Leste và Việt Nam, đang giám sát bầu cử tại Bangkok và các tỉnh xa xôi.

['Bổn cũ' khó soạn lại trong cuộc bầu cử ở Thái Lan]

Trong khi đó, theo ông Lertviroj Kowattana, một nhóm các đại diện tới từ Canada, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Anh, Mỹ và một số tổ chức quốc tế cũng đang giám sát cuộc bầu cử một cách tự do và độc lập./.

(Vietnam+)