Ảnh minh họa. (Nguồn: sky.com)

Trước sự kiện 1,25 triệu thông tin lương hưu của Cơ quan phụ trách lương hưu Nhật Bản bị rò rỉ, một công ty phụ trách an ninh mạng ngày 4/6 đã phân tích đối tượng tấn công trái phép có thể không chỉ khai thác thông tin về lương hưu mà còn có khả năng đã thu thập được các văn bản liên quan đến thông tin quốc phòng của Nhật Bản.

Theo thông báo của Công ty Kaspersky, Nhật Bản đang là mục tiêu bị tấn công mạng mạnh với rất nhiều các cuộc truy cập trái phép vào các công ty và tổ chức, cơ quan chính phủ.

Kể từ giữa tháng 9/2014, Kaspersky đã xác nhận được nhiều phương thức tấn công như gửi “thư mục tiêu” có chứa mã độc nhằm vào các địa chỉ IP của Nhật Bản.

Hình thức tấn công mạng nhằm vào các cơ sở lưu giữ thông tin của những đối tượng này không khác cách thức tấn công vào cơ quan phụ trách lương hưu, do đó có thể xem những kẻ tấn công này là một.

Kaspersky cũng cho biết kết quả rà soát các truy cập trái phép hoạt động tấn công của những đối tượng này cho thấy dấu hiệu về việc chúng đã thu thập được những văn bản được cho có chứa thông tin quốc phòng của Nhật Bản.

Ngoài ra, nhiều thông tin về chế tạo, năng lượng, tin liên quan tới các tổ chức chính phủ cũng đang bị nghi ngờ có khả năng lọt vào tay những kẻ tấn công./.