Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công đã “mắc” nhiều lỗi, vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Xây dựng Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam” do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án “Xây dựng Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam” (công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội) được xây dựng tại lô đất TH2, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, với tổng diện tích khoảng 50.412m2, quy mô 1.800 học sinh, 45 lớp học cả ngày.

Theo thiết kế, dự án xây dựng 1 khối nhà đa năng 5 tầng; 3 khối nhà học cao 5 tầng; khối hiệu bộ và hội trường cao 5 tầng; nhà thi đấu và bể bơi trong nhà; thư viện, nhà ăn cao 5 tầng; ký túc xá cao 4 tầng; tháp biểu tượng và đài quan sát.

Dự án được khởi công năm 2009 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2010. Nhà thầu tư vấn thiết kế của dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), nhà thầu giám sát thi công xây dựng là Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao công nghệ xây dựng (Trường Đại học Kiến trúc).

Với tổng mức đầu tư ban đầu gần 429 tỷ đồng, hiện chủ đầu tư đã lập tổng quyết toán dự án với giá trị gần 380 tỷ đồng, nhưng chưa trình phê duyệt quyết toán.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Thanh tra viên, Đội trưởng Đội Thanh tra chuyên ngành - Trưởng Đoàn Thanh tra dự án này cho biết, từ ngày 6/6 đến ngày 17/7, Đoàn Thanh tra đã làm việc với Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tham gia tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý, đầu tư xây dựng dự án đã được Đoàn yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương thực hiện các kiến nghị trong Kết luận thanh tra để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

Theo báo cáo chi tiết kết luận thanh tra, việc tổ chức thực hiện thiết kế công trình cấp đặc biệt của dự án chưa phù hợp với quy định; việc xác định cấp toàn bộ các công trình là cấp II và lấy hệ số 1,997% làm cơ sở xác định chi phí thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán cho toàn bộ dự án cũng không phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng; giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư về chi phí tư vấn giám sát không phù hợp với số liệu trong Thanh lý hợp đồng; đơn vị tư vấn thiết kế không xác nhận trong các hồ sơ dự toán, phát sinh, điều chỉnh.

Do vậy, việc Ban quản lý dự án căn cứ quyết định phê duyệt dự toán phát sinh, điều chỉnh, bổ sung để ký phụ lục điều chỉnh giá trị hợp đồng với các nhà thầu (năm 2011-2012) trong khi chưa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố là chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 99/2007/NĐ-CP.

Mặc dù dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao để đưa vào sử dụng ngày 14/4/2011, song chủ đầu tư chưa có đầy đủ hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án để trình Ủy ban Nhân dân thành phố là không đúng quy định của Nghị định 03/2008/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Hay việc Ban quản lý dự án không quy định nhà thầu mua bảo hiểm và các nhà thầu thi công xây lắp của dự án không mua các loại bảo hiểm là vi phạm quy định của Luật Xây dựng.

Đặc biệt, các gói thầu số 15, 16 có xuất xứ một số vật liệu chính phần hoàn thiện không rõ ràng; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu một số gói thầu chưa phù hợp với các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu được duyệt về quản lý chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng vật liệu sử dụng cho gói thầu, vi phạm Điều 26 và Điều 29 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Các nhà thầu gói thầu số 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 đã thực hiện không đúng quy định tại điểm c, d khoản 1, Điều 42 và điểm c khoản 1 Điều 54 của Luật Đấu thầu; vi phạm quy định về bố trí người không đúng với hồ sơ đã trúng thầu và nội dung hợp đồng giao nhận thầu tại khoản 1, Điều 18 Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát các gói thầu từ 11 đến 18 vi phạm hành chính về hành vi nghiệm thu sai quy định và thiếu các kết quả thí nghiệm theo Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng nêu trên vi phạm quy định tại khoản 1 và điểm b, c khoản 2 Điều 24 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

Nhà thầu tư vấn giám sát vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ; nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị vi phạm quy định tại Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/1/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Về thanh quyết toán công trình, một số loại vật liệu hoàn thiện trong hồ sơ dự thầu chưa rõ chủng loại làm cơ sở xác định giá dự thầu…

Từ kết quả thanh tra các nội dung trên, đoàn thanh tra kiến nghị trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án cần quy định rõ trong hợp đồng và giám sát chặt chẽ, kiểm duyệt mẫu chủng loại vật tư chính sử dụng cho công trình phù hợp với chất lượng và đơn giá trong hồ sơ dự thầu được duyệt.

Chủ đầu tư phải báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc ký phụ lục hợp đồng bổ sung và làm thủ tục thanh toán đối với các khối lượng phát sinh của các gói thầu; tổ chức lập dự toán và thẩm định giá điều chỉnh theo đúng chủng loại, xuất xứ và nhà sản xuất thực tế sử dụng cho gói thầu, phù hợp với thời điểm thi công, đúng quy định. Ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu tư vấn giám sát, đơn vị kiểm toán rà soát, kiểm tra kỹ khối lượng quyết toán các hạng mục xây lắp đảm bảo chính xác theo quy định.

Về xử lý kinh tế, Trưởng Đoàn Thanh tra Nguyễn Quốc Hưng cho biết do công trình đã bàn giao từ tháng 4/2011, tại thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ, Đoàn Thanh tra yêu cầu chủ đầu tư lập lại bảng tổng hợp quyết toán phù hợp với chi phí hợp pháp của dự án, báo cáo Sở Tài chính phê duyệt.

Đặc biệt, Đoàn Thanh tra yêu cầu các nhà thầu thi công xây lắp và tư vấn giám sát thi công nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng, chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách của pháp luật hiện hành; khẩn trương khắc phục các tồn tại về quản lý chất lượng của công trình./.