Nhìn lại chiến thắng Khe Sanh lịch sử cách đây hơn 50 năm

Đối phó với âm mưu của Mỹ trong mùa khô lần thứ hai (1966-1967), Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị.
(TTXVN/Vietnam+)