Nhìn lại ngành giao thông 2017: 'Cuộc chiến' tiền lẻ ở các trạm BOT

Hàng loạt các trạm thu phí BOT phải giảm giá sau “cuộc chiến” tiền lẻ của người dân chính là điểm nóng của ngành giao thông vận tải trong năm 2017.
Việt Hùng (Vietnam+)