Nhìn lại những dấu ấn đặc biệt của sách Việt trong năm 2016

Sáng tác mới của Nguyễn Nhật Ánh, tự truyện của các nghệ sỹ, hồi ký của Toàn quyền Đông Dương… thu hút sự chú ý đặc biệt của độc giả trong năm 2016.
An Ngọc (Vietnam+)