Nhìn lại những "dấu ấn" quan trọng của ngành ngân hàng năm 2017

Năm 2017 được xem là một năm nhiều điểm sáng trong lĩnh vực ngân hàng khi lần đầu tiên Quốc hội ban hành một Nghị quyết riêng về xử lý nợ xấu.
Thúy Hà (Vietnam+)