Nhìn lại sự kiện nổi bật của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội

Năm 2017 đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 70 ngày Thương binh-Liệt sỹ, trong đó việc tập trung giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng là thành quả nổi bật của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.
Hồng Kiều (Vietnam+)