Nelson Mandela sinh ngày 18/7/1918 tại Nam Phi, là người lãnh đạo phong trào mặt trận giải phóng dân tộc từ thập kỷ 40 của thế kỷ trước.
 
Sau 27 năm bị giam cầm, năm 1990, ông đã dẫn dắt đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giành thắng lợi vẻ vang-đánh đổ chủ nghĩa Apartheid và tiến hành cuộc một cuộc tổng tuyển cử lịch sử, trong đó đa số người da đen Nam Phi lần đầu tiên được phép bỏ phiếu và ông trở thành vị Tổng thống da đen đầu tiên được bầu dân chủ của nước này.
 
Nelson Mandela được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1993, cùng với Fredrick Willem de Klerk, Tổng thống cuối cùng của chế độ Apartheid, vì sự đóng góp của họ trong việc "xóa bỏ chế độ Apartheid một cách hòa bình, đặt nền tảng cho một đất nước Nam Phi dân chủ."(Vietnam+)