Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhóm công tác chung Việt Nam-Ấn Độ đã họp tại New Delhi trong hai ngày 7 và 8/5/2012.

Đoàn Việt Nam gồm 7 thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông Tin và Truyền Thông, do ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn.

Nhóm công tác chung của hai nước đã tao đổi bàn bạc những vấn đề hai bên cũng quan tâm gồm các nội dung chính như trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển và đổi mới trong giáo dục đại học đặc biệt trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ Nano, an ninh mạng, công nghệ sinh học, hải dương học, vệ tinh, giảng dạy trực tuyến. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh nhất là tiếng Anh chuyên ngành, chương trình đánh giá, kiểm tra tiếng Anh giảng dạy tiếng Anh.

Đẩy mạnh nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Ấn Độ; Khuyến khích các trường đại học và viện nghiên cứu của hai bên xây dựng và phát triển chương trình hợp tác liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao về giáo dục, trao đổi giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà nghiên cứu; Cấp học bổng cho sinh viên theo học các trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ ở mỗi nước trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có khả năng hợp tác; Hợp tác đào tạo chuyên gia an ninh mạng cho Việt Nam, đào tạo và hợp tác về gia công phần mềm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất máy tính giá rẻ cho học sinh, sinh viên. Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về chuẩn kỹ năng nghế nghiệp công nghệ thông tin, quản lý tần số.

Hai nhóm công tác nhất trí sẽ thành lập các tổ công tác chuyên sâu để thống nhất lộ trình thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai nước.

Bên lề cuộc họp chính thức, Đoàn công tác Việt Nam cũng gặp gỡ một số doanh nghiệp về đào tạo công nghệ thông tin và an ninh mạng mong muốn triển khai đầu tư vào Việt Nam./.