Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhận định, thực tiễn cho thấy vốn cho chương trình kiên cố hoá trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên và xây dựng bệnh viện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là không đủ do danh mục được bổ sung và suất đầu tư tăng.

Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết chương trình, ngày 25/9, Phó Thủ tướng yêu cầu các dự án đã trình phải có sự sắp xếp lại thứ tự, xác định lại ưu tiên để dứt điểm nguồn vốn đồng thời chuẩn bị chương trình trái phiếu cho giai đoạn 2012 - 2015 (đối với giáo dục) và làm đề án giai đoạn 2011 - 2015 (đối với y tế) để đảm bảo hiệu quả cao.

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 - 2009, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết, nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án là 11.525,9 tỷ đồng; trong đó trái phiếu Chính phủ hỗ trợ 8.275,6 tỷ đồng.

Số vốn trái phiếu Chính phủ giao năm 2008 - 2009 đã giải ngân đạt 76%; trong đó, vốn giao năm 2008 cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được hỗ trợ, bình quân cả nước đạt gần 94% so với kế hoạch vốn được giao.

Tiến độ giải ngân vốn giao năm 2009 có khá hơn cùng thời điểm năm 2008 song nhìn chung đến thời điểm này còn chậm. Bình quân cả nước mới đạt 53,65% so với kế hoạch vốn được giao đợt I. Cả nước có 18.602 phòng học và 7.436 phòng công vụ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá, nhìn chung việc thực hiện tại các địa phương đến nay đã đi vào nề nếp. Một số địa phương đã thực hiện tốt việc bố trí, huy động ngân sách địa phương thực hiện Đề án, chủ động có giải pháp đối với từng nguồn vốn.

Một số địa phương triển khai còn chậm, có tiến độ khối lượng công trình dự án đã triển khai xây dựng và giải ngân vốn thấp do chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện; chậm phê duyệt danh mục và phân bổ vốn cho các dự án ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục đầu tư…

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn năm 2010 cho các địa phương đã thực hiện tốt Đề án năm 2008 - 2009 để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch, tạo điều kiện cho các địa phương thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai xây dựng các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư.

Xem xét ứng vốn theo tiêu chí các tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng trên 70% số phòng học so với kế hoạch năm 2008 - 2009; tỷ lệ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện năm 2008 đạt trên 95% và năm 2009 trên 80% so với vốn trái phiếu Chính phủ giao đợt 1. Mức ứng vốn khoảng 30% so với dự kiến kế hoạch năm 2010.

Báo cáo công tác giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho ngành y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm cho biết, theo số liệu chưa đầy đủ, ước tính đến hết tháng 8/2009 đã giải ngân được khoảng 2.890 tỷ đồng, đạt 77% so với kế hoạch vốn. Hiện nay, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến hết quý III/2009 sẽ giải ngân hết khoảng 95% vốn thuộc kế hoạch 2008.

Đánh giá sơ bộ, nhiều địa phương đã hoàn thành một số hạng mục công trình, đưa vào sử dụng ngay, tăng chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến huyện. Về phân bổ và giải ngân vốn thuộc kế hoạch 2009, đến tháng 8/2009, cả nước đã giải ngân 1.047/3.000 tỷ đồng vốn đợt I, đạt 36%.

Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung 24 bệnh viện-trung tâm y tế huyện thuộc các huyện mới chia tách và một số phòng khám đa khoa khu vực vào danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; xem xét, bổ sung vốn 2009 hoặc ứng trước vốn 2010 khoảng 1.200 tỷ đồng; bổ sung danh mục một số dự án ký túc xá các trường đại học y, dược vào danh mục.

Đến nay, nhu cầu vốn tăng thêm cho các dự án tuyến huyện đã tăng từ 17.000 tỷ lên khoảng 28.000 tỷ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo lên danh sách một số địa phương giải ngân còn chậm để có kế hoạch hỗ trợ. Sau Hội nghị giao ban này, hai ngành phải có đánh giá chung, lưu ý những địa phương còn chậm và đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ.

Về tạm ứng vốn năm 2010 cho các địa phương giải ngân tốt năm 2008 - 2009, Phó Thủ tướng chỉ đạo tinh thần chung là khuyến khích nhưng phải thống nhất rõ tiêu chí xem xét ứng vốn, các Bộ cần tập trung rà soát, kiểm tra; căn cứ vào thực tế để điều chỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)