(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Giới khoa học kỳ vọng sẽ đạt được nhiều đột phá và bước tiến mới trong lĩnh vực y khoa trong năm 2019./.