Những con số đáng chú ý của khoa học và công nghệ Việt Nam 2016

Cho dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành khoa học và công nghệ đã đạt được những thành tựu đáng chú ý như xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao...
Yên Thủy (Vietnam+)