Nhung dong gop vi dai cua Lenin con nguyen gia tri thoi dai hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

V.I. Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác thành học thuyết Mác-Lênin, mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)