Thứ Sáu, Tháng Mười Một 24/11/2017

Những hình ảnh chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30

Mỹ Bình (Vietnam+) Bản in

Ngày 27/4, tại Manila (Philippines), các quan chức cấp cao ASEAN SOM đã nhóm họp để rà soát mọi mặt cho trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới.