Những hình ảnh dân tộc trong "niềm vui như đến bất ngờ" 43 năm trước

Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đập tan bộ máy ngụy quyền, xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn miền Nam.
(TTXVN/Vietnam+)