Bức ảnh do người dùng Twitter với nick flavio maccarone chụp một công trình bị hư hại do động đất tại Amatrice. (Nguồn Twitter)
Hiện chưa có thông báo về thương vong trong trận động đất. (Nguồn: Yahoo News)
Một chiếc xe hơi bị bẹp nóc vì gạch rơi. (Nguồn: Yahoo News)
Công trình bi hư hại xuất hiện tại nhiều nơi. (Nguồn: Yahoo News)