Những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ quân đội Nhân dân Việt Nam

Suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam - quân đội "Của nhân dân và vì nhân dân" - đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
(TTXVN/Vietnam+)