Những hình ảnh đẹp hiếm có về nghề sản xuất lưới ngư cụ

Những năm qua, nghề sản xuất lưới ngư cụ ngày càng được mở rộng và phát triển tại nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An giúp giải quyết việc làm cho phụ nữ nông nhàn và góp phần phát triển kinh tế.
(TTXVN/Vietnam+)