Những hình ảnh khó quên trong cuộc chiến cuối chống phát xít Đức

Ngày 9/5, Nga sẽ tiến hành lễ kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, kéo dài từ năm 1941 tới năm 1945.
Tường Linh (Vietnam+)