Thứ Ba, Tháng Chín 26/09/2017

Những hình ảnh khó quên về ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Sau khi miền Nam được giải phóng, nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, thống nhất, Đảng Lao động Việt Nam đã tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước vào ngày 25/4/1976.