Thứ Ba, Tháng Giêng 22/01/2019

Những hình ảnh Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 73 năm

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Ngày 6/1/1946, công dân Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam.