Những hình ảnh “nóng” về đất đai, môi trường năm 2013

Sự kiện Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn hàng trăm tấn thuốc trừ sâu xuống lòng đất của là một trong 10 sự kiện “nóng” nhất của năm 2013.
Hùng Võ (Vietnam+)