Những hình ảnh quý về Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950

Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 mở ra bước ngoặt quan trọng, tạo chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến chống Pháp bước sang giai đoạn mới.
(TTXVN/Vietnam+)