Thứ Ba, Tháng Mười Hai 11/12/2018

Những hình ảnh xúc động tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ sáng nay, ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).