Con đại bàng đầu trắng dang rộng cánh để thể hiện sức mạnh
Hai con chim Frigate lớn chiến đấu với nhau
Hai con quạ đọ đầu
Hàng trăm con chim Frigate nằm cạnh nhau để cho ấm áp
Một con chim Viol xanh tuyệt đẹp
Con chim Greater sage-grouse
Con chim sẻ cánh vàng với khoảnh khắc thú vị
Con chim ưng biển mang bữa tối về tổ
Hai con cò thìa hồng
Một con chim thuộc họ chim chuột