Câu chuyện xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội trong suốt thời gian qua. 

Nhiều vấn đề, nhiều góc cạnh xung quanh câu chuyện này đã được bàn tới. Quyết tâm của cơ quan chức năng thì đã rõ, và ý thức của người dân về vấn đề này đã thực sự chuyển biến rõ rệt. Quanh câu chuyện lập lại vỉa hè, vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần tháo gỡ kịp thời./.