Những sự kiện nổi bật của ngành công thương trong năm 2016

Kinh tế trong nước và thế giới năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đất nước.
Đức Duy (Vietnam+)