Những tấm biển quảng cáo làm đẹp đã "lột xác"

Xóa trắng, tẩy bỏ những nội dung "không được cấp phép," tạm dừng hoạt động... là những điều được "thay đổi" trên những tấm biển quảng cáo làm đẹp.