Nhung thay doi ve cham thi Trung hoc pho thong quoc gia hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông./.

Thanh Trà (Vietnam+)