Ninh Thuận bảo tồn giá trị các Bảo vật quốc gia thuộc Di sản văn hóa Chăm

Tác giả: Nguyễn Thành

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Bảo vật quốc gia Tượng thờ vua Pô Klong Garai. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Bảo vật quốc gia Bia Phước Thiện. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Về trang chủ