Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Đức Thanh vừa ký ban hành Kết luận Thanh tra số 4483/KL-UBND về việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Bác Ái.

Theo kết luận thanh tra trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khẳng định diễn biến liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Bác Ái rất phức tạp, đặc biệt là lấn chiếm đất rừng, phá rừng làm rẫy, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, tranh chấp đất trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất giữa người dân và doanh nghiệp chưa được ngăn chặn xử lý.

Cũng theo kết luận thanh tra, Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái đã tiến hành giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp và kinh tế trang trại sai qui định với tổng diện tích 115,89ha. Trong đó giao đất, cấp Giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng đất với diện tích 20,58ha chưa đủ cơ sở quy định của pháp luật, có biểu hiện hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt đất; giao 89,8ha đất không thu tiền sử dụng cho 6 hộ gia đình để làm kinh tế trang trại nuôi cá nước ngọt kết hợp trồng cây lâu năm, có biểu hiện bao chiếm, tích tụ đất đai để trục lợi...

Vì lợi ích cá nhân, các doanh nghiệp và cá nhân đã lấn chiếm trái pháp luật 81,6ha; trong đó, ông Huỳnh Văn Lẫn lấn chiếm 31,15ha, ông Đặng Hồng Vân lấn chiếm 34,11ha, doanh nghiệp Ngọc Doanh lấn chiếm 12,34ha

Dự án khai hoang tái định canh Phước Thắng 732,1ha, sau khi trừ phần đất làm giao thông và kênh mương nội đồng 89,2 ha, còn lại 624 ha nhằm đưa vào sản xuất. Tuy nhiên trên thực tế đất chia cho dân là 549,04ha (85,4%), người dân đưa vào sản xuất 285,52 ha; cho doanh nghiệp và cá nhân thuê 104,92ha, số còn lại bị lấn chiếm và bỏ hoang.

Dự án khai hoang phục hóa tại 2 xã Phước Tiến, Phước Tân do Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và cán bộ phụ trách chương trình 30a của 2 xã thiếu kiểm tra, giám sát xác nhận danh sách, xác nhận khống diện tích san ủi khai hoang, phục hóa hỗ trợ đất sản xuất sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 126,835 triệu đồng.

Bước đầu, Thanh tra cũng đã xác nhận 377 hộ dân trên địa bàn 4 xã Phước Chính, Phước Thành, Phước Đại, Phước Thắng chuyển nhượng, cho thuế đất sai quy định với tổng diện tích 328,86 ha.

Đáng lưu ý, một số cá nhân trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ủy ban Nhân dân các xã và sự khó khăn thiếu hiểu biết của người dân tiến hành thu gom thông qua chuyển nhượng, thuê đất đã cấp cho dân thuộc dự án tái định canh, chương trình 30a, chương trình 134 trên địa bàn 3 xã Phước Thắng, Phước Chính, Phước Đại của 174 hộ, với diện tích 159,49ha (đây là việc làm vi phạm Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại Ngọc Doanh (Khánh Hòa) đã thực hiện mua và thuê đất của 203 hộ với tổng diện tích 169,37ha là trái pháp luật.

Từ năm 2007-2011 tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Sông Sắt diện tích đất rừng bị lấn chiếm và phá rừng trái pháp luật đã được phát hiện và chuyển hồ sơ qua Hạt kiểm lâm huyện Bác Ái đề nghị xử lý 141 vụ (84,75 ha). Kết quả xử lý được 9 vụ, đạt 6,4% về số vụ, diện tích 8,87ha bằng 10,5% về diện tích. Việc phá rừng vẫn còn đang tiếp diễn.

Kết luận còn chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, các biện pháp xử lý sai phạm. Tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 16 đơn vị, sở, ngành, huyện, xã có liên quan đến sai phạm trong việc quản lý và sử dụng đất tại huyện Bác Ái.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Mai để chuyển nhượng cho ông Nguyễn Anh Kiệt; trách nhiệm về giao đất không thu tiền sử dụng đất trái quy định cho 6 hộ làm kinh tế trang trại, nuôi cá nước ngọt và trồng cây lâu năm; việc lấn chiếm đất của ông Huỳnh Văn Lẫn, ông Đăng Hồng Vân để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

Đức Ánh (TTXVN)