Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2012, số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã lên đến 8.492,7 tỷ đồng, tăng 812 tỷ đồng so với số nợ tại thời điểm kết thúc tháng Chín, chiếm 7,7% so với tổng số phải thu; tăng 2.047,2 tỷ đồng (31,8%) so với cùng kỳ năm 2011.

Trong số này, nợ bảo hiểm xã hội là 6.554,1 tỷ đồng (trong đó: nợ bảo hiểm thất nghiệp là 410,8 tỷ đồng, riêng ngân sách các địa phương nợ 256,7 tỷ đồng, chiếm 62,5% tổng số nợ bảo hiểm thất nghiệp), tăng 500,9 tỷ đồng so với tháng 9/2012.

Nợ bảo hiểm xã hội từ trên 1 tháng đến dưới 6 tháng là: 3.951,3 tỷ đồng, tăng 386,9 tỷ đồng so với tháng 9/2012; nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên là: 2.602,8 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng so với tháng 9/2012. Nợ bảo hiểm y tế là 1.938,6 tỷ đồng (trong đó ngân sách các địa phương nợ 1.112 tỷ đồng, chiếm 57,4% tổng số nợ bảo hiểm y tế), giảm 311,1 tỷ đồng so với tháng 9/2012.

Trong tổng số nợ nêu trên, riêng các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin đã nợ trên 273 tỷ đồng. Chỉ tính các đơn vị thuộc Tập đoàn Vinashin đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã nợ cơ quan Bảo hiểm Xã hội địa phương này khoảng 169 tỷ đồng; trong đó, Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu nợ gần 70 tỷ đồng, các đơn vị khác cũng đều nợ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xảy ra hầu hết ở các địa phương và ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng cả số đơn vị, số tiền. Nhiều đơn vị để nợ đọng trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Không ít trường hợp chủ doanh nghiệp trích tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng không nộp hoặc khi các cơ quan thanh tra, xử lý thì doanh nghiệp mới chịu nộp.

Thậm chí, một số trường hợp Thanh tra lao động ra quyết định xử phạt hành chính về nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng doanh nghiệp không nộp phạt; nhiều doanh nghiệp bị kiện ra tòa về việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng vẫn không chấp hành các phán quyết.

Quý 3/2012 có 32 bảo hiểm xã hội địa phương tiến hành khởi kiện 690 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ra tòa (tăng 69% so với quý II/2012), thu nợ từ khởi kiện được 69,96 tỷ đồng./.

Kim Thanh (TTXVN)